top of page

ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

 ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ                                                       

 

Τι είναι ο κερατοειδής;


Ο κερατοειδής είναι ο πρόσθιος διαφανής ιστός του ματιού που επιτρέπει την είσοδο του φωτός στο εσωτερικό του ματιού και μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε καθαρά. Επειδή ο κερατοειδής είναι εκτεθειμένος (δεν προστατεύεται συνεχώς από τα βλέφαρα) είναι εύκολο να τραυματιστεί ή να μολυνθεί. Τραυματισμός, μολύνσεις, κληρονομικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν θόλωση, παραμόρφωση ή και ουλές στον κερατοειδή. Όταν ο κερατοειδής θολώσει το φως δεν μπορεί να περάσει μέσα στο μάτι και να φθάσει στον αμφιβληστροειδή οδηγώντας σε ελάττωση της όρασης μέχρι και τύφλωση.
Ο κερατοειδής έχει πολλά και επιφανειακά νεύρα με αποτέλεσμα τον έντονο πόνο στον ελάχιστο τραυματισμό του. Η ύπαρξη φυσιολογικών δακρύων προστατεύει τον κερατοειδή από την ξήρανση και τις μολύνσεις.
Ο κερατοειδής αποτελείται από το επιθήλιο, την μεμβράνη του Bowman, το στρώμα, την δεσκεμέτιο μεμβράνη και το ενδοθήλιο. Εξωτερικοί τραυματισμοί, μολύνσεις, έλλειψη δακρύων επηρεάζουν συνήθως την πρόσθια επιφάνεια, ενώ κληρονομικές παθήσεις και χειρουργικοί τραυματισμοί κυρίως στην επέμβαση του καταρράκτου, γλαυκώματος και αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς της οπίσθιας στοιβάδας.

 


    
Μόνιμη θολερότητα κυρίως στον κεντρικό άξονα του κερατοειδή, θεραπεύεται μόνο με την μεταμόσχευση του κερατοειδούς δηλαδή την αντικατάσταση του πάσχοντος κερατοειδούς από τον κερατοειδή ανθρώπινου δότη.
Στο ιατρείο μας λόγω της ειδικότητάς μας ένας μεγάλος αριθμός ασθενών μας επισκέπτονται με διάφορες παθήσεις του κερατοειδούς όπως ξηροφθαλμία, μολυσματική κερατίτιδα από ιούς, βακτηρίδια και μύκητες, εγκαύματα, κληρονομικές παθήσεις, ανωμαλία της καμπυλότητας όπως ο κερατόκωνος και μετεγχειρητικά προβλήματα. 
Με την μακροχρόνια εμπειρία μας προσπαθούμε κάνοντας την σωστή διάγνωση να θεραπεύσουμε αυτές τις παθήσεις φαρμακευτικώς ή με μεταμόσχευση του κερατοειδούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Τι είναι μεταμόσχευση;

Μεταμόσχευση κερατοειδούς ή κερατοπλαστική είναι η αντικατάσταση του κερατοειδούς ή τμήματος αυτού από κερατοειδή δότου. Η κερατοπλαστική έχει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα από μεταμοσχεύσεις άλλων ιστών π.χ. νεφρών, καρδιάς κτλ, λόγω της έλλειψης αγγείων και την ελάχιστη αντιγονική αντίδραση η οποία οδηγεί στην απόρριψη του μοσχεύματος. Σε περιπτώσεις όπου η απόρριψη είναι συχνή και ο ασθενής δεν δέχεται βιολογικό μόσχευμα τότε γίνεται μεταμόσχευση με τεχνητό κερατοειδή και ονομάζεται κερατοπρόθεση. Τα αποτελέσματα στην τελευταία περίπτωση είναι πολύ πενιχρά.


Η μεταμόσχευση του κερατοειδούς ονομάζεται ολικού πάχους ή διαμπερής κερατοπλαστική εφόσον αφαιρεθεί ολόκληρο το πάχος του πάσχοντος κερατοειδούς και μερικού πάχους εφόσον αφαιρεθούν μόνο οι πρόσθιες ή οπίσθιες στοιβάδες. Η μερικού πάχους κερατοπλαστική ονομάζεται πρόσθια τμηματική (DALK, ALTK) εφόσον αφαιρεθούν μόνο οι πρόσθιες στοιβάδες και οπίσθια τμηματική (DSEK ,DSAFK) εφόσον αφαιρεθούν μόνο οι οπίσθιες στοιβάδες. Η μερικού πάχους και κυρίως η οπίσθια τμηματική εφαρμόζεται τα τελευταία 8-10 χρόνια. Έχει το πλεονέκτημα της ταχύτερης αποκατάστασης της όρασης και του μικρότερου αστγματισμού και δεν χρησιμοποιούνται ράμματα. Τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα είναι η απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων, η μεγαλύτερη απόρριψη του μοσχεύματος και η αποκόλληση του μοσχεύματος την πρώτη μέρα και η ανάγκη επανεγχείρησης για την σωστή τοποθέτηση του μοσχεύματος.


Η διαμπερές κερατοπλαστική είναι η πλέον συχνή επέμβαση με άριστα αποτελέσματα. Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ γίνονται περίπου 35.000 μεταμοσχεύσεις το χρόνο. Το ποσοστό επιτυχίας κειμένεται από 25% σε βαριά εγκαύματα εξ αλκάλεως, έως 97% στον κερατόκωνο και κληρονομική δυστροφία του κερατοειδούς.


Η διαμπερές κερατοπλαστική εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα από το 1937 σε όλες τις περιπτώσεις θόλωσης του  κερατοειδούς ασχέτως της θέσεως και του βαθμού θολερότητας. Η επέμβαση γίνεται με τοπική ή γενική νάρκωση και αφού αφαιρεθεί ο πάσχων κερατοειδής με ειδικό τρύπανο τοποθετείται και συρράπτεται ο κερατοειδής του δότου. Ο ασθενής εξέρχεται του Νοσοκομείου αυθημερόν λαμβάνοντας οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή με κολλύρια και χάπια με κύριο σκοπό την αποφυγή μόλυνσης του οφθαλμού και απόρριψη του μοσχεύματος. Ο ασθενής εάν παρατηρήσει κοκκινίλα, πόνο, φωτοευαισθησία ή θάμβος της οράσεως θα πρέπει επειγόντως να επισκεφθεί τον οφθαλμίατρο. Η όραση του ασθενή βελτιώνεται προοδευτικά και η πορεία εξαρτάται από την αρχική πάθηση και τον βαθμό αστιγματισμού. Τα ράμματα  αφαιρούνται σταδιακά από τον 2ο μήνα έως την πλήρη επούλωση που μπορεί να περάσει και τον ένα χρόνο. Η διαμπερής κερατοπλαστική μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και με άλλες επεμβάσεις όπως καταρράκτου, γλαυκώματος, αφαίρεση μεμβρανών κ.τ.λ.     


 

Που βρίσκουμε τα κερατικά μοσχεύματα;

Όπως ελέγχθει ανωτέρω η μεταμόσχευση κερατοειδούς γίνεται μόνο με κερατικό ιστό από ανθρώπινο δότη και σε πολύ λίγες περιπτώσεις από συνθετικό κερατοειδή. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εύρεσης κατάλληλου κερατοειδή από ζώο ή και ψάρια, δυστυχώς όμως λόγω της μεγάλης απόρριψης οι ιστοί αυτοί δεν είναι συμβατοί με τον ανθρώπινο κερατοειδή.


Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη από πολλές δεκαετίες έχουν συσταθεί μη κερδοσκοπικές Τράπεζες οφθαλμού στις οποίες ο δότης μπορεί να δωρίσει τα μάτια του μετά το θανάτο. Ο μεγαλύτερος όμως όγκος των μοσχευμάτων είναι από δωρητές συγγενών του αποθανόντος και από νεκροψίες, (σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου ή ατυχήματος όπου υποχρεωτικά γίνεται νεκροψία). Μετά την αφαίρεση του οφθαλμού στην Τράπεζα οφθαλμού γίνεται ποιοτικός έλεγχος του μοσχεύματος για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα και κυρίως η λειτουργικότητα του ενδοθηλίου. Παράλληλα γίνονται αιματολογικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό παθήσεων που μπορεί να μεταφερθούν στον δότη, όπως π.χ. έρπης, ηπατίτιδα Α, Β, C, Aids  κτλ. Εφόσον το μόσχευμα είναι κατάλληλο στέλνεται στον χειρούργο οφθαλμίατρο για να μεταμοσχευθεί στον ασθενή του.


Στην Ελλάδα ο αριθμός των μοσχευμάτων που λαμβάνουμε είναι πολύ περιορισμένος, επομένως τα περισσότερα μοσχεύματα έρχονται από το εξωτερικό.


Εμείς στο ιατρείο μας από το 1980 παίρνουμε τα μοσχεύματα από την Διεθνή Τράπεζα Οφθαλμών των ΗΠΑ. Σε περισσότερες από 2.500 μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιήσαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα μείναμε πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα και τον έλεγχο των μοσχευμάτων που λαμβάνουμε αλλά και με την ταχύτητα εξυπηρέτησης στο αίτημά μας για μόσχευμα.

Φυσαλιδώδη κερατοπάθεια
Μεταμόσχευση κεραατοειδούς
1229444340-000006.JPG
1229429750-DSCN0513.JPG
1229430615-scan0017.jpg
bottom of page